MINISTERUL ECONOMIEI

Declarații de avere și interese

VETELEANU NINEL-EUSEBIU

Declarație de avere 21-10-2013Declarație de interese 21-10-2013Personal încadrat la cabinetul demnitarilor

Declarație de avere 24-03-2014Declarație de interese 24-03-2014Declaraţie depusă la încetarea mandatului