MINISTERUL ECONOMIEI

Listă cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

Categoriile de documente produse şi/sau gestionate:

 

    ✔ Informații despre activitatea ministerului;

    ✔ Structură şi Organizare;

    ✔ Proiecte de acte normative;

    ✔ Informaţii privind achiziţiile publice;

    ✔ Planul anual al achizițiilor publice;

    ✔ Documente financiar‐contabile potrivit legislaţiei în vigoare;

    ✔ Documente aferente activității din domeniul resurselor umane;

    ✔ Informațiile obligatorii publicate în baza Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003;

    ✔ Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică;

    ✔ Planul anual de ocupare a funcţiilor publice;

    ✔ Planul anual de pregătire profesională;

    ✔ Informări, note, memorandum‐uri, adrese către alte instituții;

    ✔ Structura organizatorică şi atribuțiile Ministerului Economiei;

    ✔ Avize emise cu privire la proiecte de acte normative potrivit atribuțiilor Ministerului Economiei și proiecte de puncte de vedere ale Guvernului;

    ✔ Programului legislativ al Ministerului Economiei;

    ✔ Lista de priorități legislative ale Ministerului Economiei;

    ✔ Documentele elaborate și/sau adoptate de Parlament în cadrul procesului de legiferare, cu privire la aria de competență a Ministerul Economiei;

    ✔ Întrebările și interpelările adresate de deputați/senatori ce vizează activitatea Ministerului Economiei;

    ✔ Petițiile adresate Ministerului Economiei și răspunsurile aferente.

 

 

Galerie imagini