MINISTERUL ECONOMIEI

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.economie.gov.ro

Acceptarea condițiilor

Economie.gov.ro este domeniul oficial al Ministerului Economiei Comerțului si Relațiilor cu Mediului de Afaceri (denumit în continuare "Ministerul Economiei") pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților Ministerului Economiei.

Utilizarea site-ului www.economie.gov.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.economie.gov.ro oferă Utilizatorilor informații și știri despre activitatea Ministerului Economiei.

 

Ce este un serviciu electronic?


În cadrul domeniului economie.gov.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetățeni și Ministerul Economiei.

Serviciile electronice oferite de domeniul economie.gov.ro sunt servicii de informare, care asigură cetățenilor, jurnaliștilor, precum și altor factori interesați acces ușor și eficient la informațiile despre activitatea Ministerului Economiei.

 

Neangajarea răspunderii

Ministerul Economiei întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie reale, corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

 

Informaţia oferită

·         este exclusiv de natură generală, încadrându-se în categoria informațiilor cu caracter public;

·         nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

·         poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora Ministerul Economiei nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

 Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Ministerului Economiei de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Ministerul Economiei impuse de lege.

 

Reguli generale

Administratorul paginii de web declară următoarele:

·         va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului paginii de web;

·         va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a paginii de web; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

·         pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

 

 

 

******************************************************************************************************

 

 

 

Condiții legale

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

Drepturile asupra conținutului site-ului

© 2016 Ministerul Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține acest acord anulează autorizația mai sus menționată. Restricția de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

 

Informații personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Ministerul Economiei va păstra confidențialitatea acestor informații.

Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 506/17.11.2004 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

 

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Ministerul Economiei utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea Ministerului Economiei.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Ministerul Economiei nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul său.

 

Încheierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

 

În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.