MINISTERUL ECONOMIEI

Declarații de avere și interese

REDELEANU ROBERT-DANIEL

Declarație de avere 22-02-2012Declarație de interese 22-02-2012Personal încadrat la cabinetul demnitarilor

Declarație de avere 08-03-2012Declarație de interese 08-03-2012Declaraţie depusă la încetarea mandatului

Declarație de avere 08-06-2012Declarație de interese 08-06-2012Declaraţie depusă la încetarea mandatului