MINISTERUL ECONOMIEI

Raportul referitor la implementarea in anul 2015 a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica