MINISTERUL ECONOMIEI

Proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7"

sipoca 7.png 
   În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA7”.

   Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

   Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

          -  Dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice bazate pe dovezi.
           - Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi.
           - Elaborarea documentului de politică industrială a României care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești.


Documentul de Politică Industrială a României, forma aprobată în cadrul Comitetului Interministerial pentru Competitivitate.pdf 

Aprobarea Documentului de Politică Industrială a României în cadrul Comitetului Interministerial pentru Competitivitate

Avizarea Documentului de Politică Industrială a României în cadrul Grupului de lucru interinstituțional

Document de Politica Industriala a Romaniei.pdf 

Comunicat de presa-
Dezbaterea proiectului de Document de politică industrială a României în cadrul Grupului de lucru interinstituțional.pdf
 

Draft Document de Politica Industriala 25 iunie_final.pdf 

Dezbaterea obiectivelor operaționale ale Documentului de politică industrială a României în cadrul Grupului de lucru interinstituțional

Analiză diagnostic pentru Documentul de Politică Industrială din cadrul proiectului: « Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei », Cod SIPOCA: 7

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în Regiunea de Dezvoltare Vest

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în Regiunea de Dezvoltare Regională Centru

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în Regiunea de Dezvoltare Regională Nord Vest

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în Regiunea de Dezvoltare Nord Est

Documentul de politică industrială a României, 12 septembrie 2017, la Braila

Dezbaterea Documentului de politică industrială a României în regiunea Sud Muntenia

Comunicat presa - Dezbaterea Documentului de Politică Industrială la Camera de Comerț și Industrie a României

Dezbaterea Documentului de Politică Industrială la Casa Academiei

Concordanța Obiectivelor Operaționale ale Politicii industriale cu Programul de Guvernare 2017-2020  

Obiectivele Grupului de lucru interinstituțional coroborate cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului
  

Componența Grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea Documentului de politică industrială  

Reuniunea Grupului de lucru interinstituțional

 
Prezentare Proiect  "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7" 

Prezentare sectoare industriale  

Conferința de lansare