MINISTERUL ECONOMIEI

PAGINI

Categoriile de documente produse şi/sau gestionate:       ✔ Informații despre activitatea ministerului;     ✔ Structură şi Organizare;     ✔ Proiecte de acte normative;     ✔ Informaţii privind achiziţiile publice;     ✔ Planul anual al achizițiilor publice;     ✔ Documente financiar‐contabile potrivit legislaţiei în vigoare;     ✔ Documente aferente activității din domeniul resurselor umane;     ✔ Informațiile obligatorii publicate în baza Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003;     ✔ Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică;     ✔ Planul anual de ocupare a funcţiilor publice;     ✔ Planul anual de pregătire profesională;     ✔ Informări, note, memorandum‐uri, adrese către alte instituții;     ✔ Structura organizatorică şi atribuțiile Ministerului Economiei;     ✔ Avize emise cu privire la proiecte

Listă documente de interes public:  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei;  Structura organizatorică a compartimentelor ministerului, atribuţiile compartimentelor potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al ministerului;  Programul de audienţe;  Coordonate de contact ale Ministerului Economiei;  Declaraţiile de avere şi declarații de interese pentru persoanele din cadrul ministerului;  Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ministerului precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice;  Informaţiile publicate pe site‐ul Ministerului Economiei;  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  Materiale informative postate de Ministerul Economiei;  Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anii 2016, 2017, 2018

Bilanț la data de 31.12.2018.PDF  Bilanț la data de 31.12.2017.PDF  Bilant la data de 30.06.2016.pdf 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.pdf   model cerere acces Min Ec.docx  model cerere stergere Min Ec.docx  model rectificare Min Ec.docx 

      În atenția acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,     ANUNȚ IMPORTANT       Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011    privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu        modificări  și completări prin Legea nr. 111/2016,  În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor  publice,     Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează în  data de 13.03.2017 ora 13:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea  Victoriei nr. 152, sector 1, București, consultări cu acționarii S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din     capitalul social  al societății*,

Nr. Crt. Unitate Director general Observații Componenţa CA/CS Structură acţionariat (%) INDUSTRIA DE APĂRARE 1 AVIOANE CRAIOVA S.A. Tel: 0251/402.000; 402.040; 402.005 Fax: 0251/435.153 E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. document.getElementById('cloak6c3356263dc31ef5e113323c478c2108').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6c3356263dc31ef5e113323c478c2108 = 'office' + '@'; addy6c3356263dc31ef5e113323c478c2108 = addy6c3356263dc31ef5e113323c478c2108 + 'acv' + '.' + 'ro'; var addy_text6c3356263dc31ef5e113323c478c2108 = 'office' + '@' + 'acv' + '.' + 'ro';document.getElementById('cloak6c3356263dc31ef5e113323c478c2108').innerHTML += ''+addy_text6c3356263dc31ef5e113323c478c2108+''; Mişa

Cadrul normativ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale HOTĂRÂRE nr. 448 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative HOTĂRÂREA nr.22 din 14.01.2015 pentru modificarea și completarea HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr.536/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor OUG nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative HOTĂRÂREA nr.536 din 26.06.2014 privind organizarea şi

Nimic de afisat Către: Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Biroul de presă Vă rugăm să acreditaţi pe lângă Ministerul Economiei din partea redacţiei DATE DE IDENTIFICARE JURNALIST Nume şi prenume Funcţia Legitimaţie de presă Act de identitate Tel. mobil de serviciu E-mail de serviciu Domeniu acoperit DATE DE IDENTIFICARE SEF DEPARTAMENT Nume şi prenume Funcţia Legitimaţie de presă Act de identitate Tel. mobil de serviciu E-mail de serviciu DATE IDENTIFICARE INSTITUŢIA MEDIA Denumire canal media Adresa postala Telefon redactie Fax redactie E-mail redactie Pagina web Agenţie de presă   TV Presă scrisă   On-line Radio   Altele   Acoperire

Fișe de evaluare Fisa de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2015   Fisa de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2014 Raport de activitate  Raport activitate – Ministerul Economiei, Cometului si Turismului - 2015