MINISTERUL ECONOMIEI

LANSAREA PROIECTULUI Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat

 

MINISTERUL ECONOMIEI anunță lansarea proiectului: ”Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat”  Cod SIPOCA 388 – Cod MySMIS2014+ 115784 - Sprijin pentru managementul calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem  judiciar eficiente, în cadrul cererii IP/2018, finantat din Fondul Social European.

 

PDF Atasat