MINISTERUL ECONOMIE

Compensări

ordin de compensare.jpg
Adresa: B-dul Timisoara nr. 6, Sector 6, Bucuresti
E-mail:  serviciulcompensare@cppi.ro
Telefon:  021.413.80.68
              021.413.06.04 - int. 208, 210, 225, 227, 228, 229
Site:       http://gama.imi.ro

Sucursala București a CPPI administrează integral procesul de compensare a creanțelor și datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, prin organizarea ședintelor de compensare.

In prezent, cadrul legislativ care reglementeaza procesul de compensare este dat de OUG77/1999, modificata prin OG 22/2016. Normele de aplicare ale OG 22/2016 sunt in curs de aprobare.