MINISTERUL ECONOMIEI

Certificate de atestare a dreptului de proprietate a terenurilor