MINISTERUL ECONOMIEI

Declarații de avere și interese

IANA MARIA-MIHAELA-IULIANA

Declarație de interese 07-02-2014Personal încadrat la cabinetul demnitarilor

Declarație de avere 08-02-2014Personal încadrat la cabinetul demnitarilor

Declarație de avere 28-02-2014Declarație de interese 28-02-2014Declaraţie depusă la încetarea mandatului