MINISTERUL ECONOMIEI

CARIERĂ - CONCURSURI

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri organizează concurs în data de 18.01.2017 ora 10.00 (proba scrisă) în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Evaluare şi Contractare din cadrul Direcţiei de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM.
(16 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Juridice – Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor data de 15.12.2016 (proba scrisă)
(15 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în vederea ocupării a 3 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție din cadrul Direcţiei Politici Industriale şi Transport Energie, respectiv : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Politici Industriale, 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional principal la Serviciul Transport al Energiei Electrice şi Gazelor Naturale în data de 15.12.2016 (proba scrisă)
(15 Decembrie 2016)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22.12.2016 (proba scrisă) în vederea ocupării a două posturi vacante la Serviciul Inovare şi Competitivitate din cadrul Direcţiei Generale Inovare, Competitivitate şi Politici Industriale, după cum urmează : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal
(15 Decembrie 2016)

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de referent clasa III, grad profesional aistent la SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, din data de 15.12.2016
(15 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din cadrul Direcţiei Juridice din data de 06 decembrie 2016 (proba scrisă)
(13 Decembrie 2016)

PROCES – VERBAL al comisiei de soluţionare a contestațiilor, constituită în vederea soluţionarii contestațiilor la Concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din cadrul Direcţiei Juridice din data de 06.12.2016, 09 decembrie 2016 (proba interviu)
(13 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de referent clasa III, grad profesional asistent la SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, din data de 12.12.2016
(12 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în data de 05 decembrie 2016 (proba scrisă) pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de șef serviciu la Serviciul Administrativ și Patrimoniu
(12 Decembrie 2016)

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din cadrul Direcţiei Juridice din data de 09.12.2016
(12 Decembrie 2016)