MINISTERUL ECONOMIEI

CARIERĂ - CONCURSURI

PROCES – VERBAL al comisiei de soluţionare a contestațiilor, constituită în vederea soluţionarii contestațiilor la Concursul de recrutare pentru ocuparea ocuparea pe durată nedeterminată, a două posturi vacante la Serviciul Inovare şi Competitivitate din cadrul Direcţiei Generale Inovare, Competitivitate şi Politici Industriale, după cum urmează : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal din data de 22 DECEMBRIE 2016 (proba scrisă)
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul DIRECŢIEI RESURSE UMANE, 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei BUGET, FINANCIAR ŞI CONTABILITATE, din data de 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM, din data de 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul DIRECŢIEI RESURSE UMANE, din data de 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei BUGET, FINANCIAR ŞI CONTABILITATE, din data de 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM, din data de 19 decembrie 2016
(19 Decembrie 2016)

REZULTATUL COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAȚIILOR la concursul de recrutare în vederea ocupării a trei posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție, după cum urmează: 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Departamentului de Promovare a Investițiilor și Comerțului, Direcția Investiții Străine – Serviciul Atragere și Implementare Investiții din data de 15.12.2016 (proba scrisă)
(19 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în data de 12 decembrie 2016 (proba scrisă), în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de referent clasa III, grad profesional asistent din cadrul SERVICIULUI INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
(16 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat în vederea ocuparării a trei posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție, după cum urmează: 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Departamentului de Promovare a Investițiilor și Comerțului – Serviciul Atragere și Implementare Investiții, Direcția Investiții Străine din data de 15.12.2016, proba scrisă
(16 Decembrie 2016)