MINISTERUL ECONOMIEI

CARIERĂ - CONCURSURI

REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Evaluare şi Contractare din cadrul Direcţiei de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM, din data de 18 ianuarie 2017 (proba scrisă)
(11 Ianuarie 2017)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în vederea ocupării a 3 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție din cadrul Direcţiei Politici Industriale şi Transport Energie, respectiv : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Politici Industriale, 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional principal la Serviciul Transport al Energiei Electrice şi Gazelor Naturale Proba scrisă: 15.12.2016 Interviu: 22.12.2016
(27 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două posturi vacante la Serviciul Inovare şi Competitivitate din cadrul Direcţiei Generale Inovare, Competitivitate şi Politici Industriale, după cum urmează : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal din data de 22.12.2016 (proba scrisă)
(27 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei posturi vacante corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie, după cum urmează: 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Departamentului de Promovare a Investiţiilor și Comerţului – Serviciul Atragere și Implementare Investiţii, Direcţia Investiţii Străine din data de: 15.12.2016 (proba scrisă), 22.12.2016 (proba interviu)
(27 Decembrie 2016)

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat în vederea ocupării a 3 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție din cadrul Direcţiei Politici Industriale şi Transport Energie, respectiv : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Politici Industriale, 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional principal la Serviciul Transport al Energiei Electrice şi Gazelor Naturale din data de data de 22.12.2016
(22 Decembrie 2016)

REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două posturi vacante la Serviciul Inovare şi Competitivitate din cadrul Direcţiei Generale Inovare, Competitivitate şi Politici Industriale, după cum urmează : 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal din data de 22.12.2016 (proba scrisă)
(22 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Juridice – Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din data de 15.12.2016 (proba scrisă)
(22 Decembrie 2016)

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție, după cum urmează: 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Departamentului de Promovare a Investițiilor și Comerțului – Serviciul Atragere și Implementare Investiții, Direcția Investiții Străine din data de 22.12.2016
(22 Decembrie 2016)

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Juridice – Compartimentul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din data de data de 21.12.2016
(21 Decembrie 2016)

REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul DIRECŢIEI RESURSE UMANE, Proba scrisă: 19.12.2016, Interviu: 19.12.2016
(20 Decembrie 2016)