MINISTERUL ECONOMIE

COMUNICATE DE PRESA

BRUA.png

București, 27 august – Preluarea Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz de către Transgaz va fi finalizată săptămâna următoare, după ce clauzele suspensive ale contractului de privatizare vor fi închise. O echipă de specialiști aparținând Eurotransgaz, compania deținută de către Transgaz în Republica Moldova, se va deplasa la finalul săptămânii următoare la Chișinău pentru inventarierea patrimoniului Vestmoldtransgaz, urmând ca de comun acord cu autoritățile competente din Republica Moldova să se semneze procesul verbal de preluare.

  MINISTERUL ECONOMIEI anunță lansarea proiectului: ”Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat”  Cod SIPOCA 388 – Cod MySMIS2014+ 115784 - Sprijin pentru managementul calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem  judiciar eficiente, în cadrul cererii IP/2018, finantat din Fondul Social European.

Ministrul Economiei Dănuț Andrușcă participă la reuniunea informală a miniștrilor COMPET, la Viena, în perioada 16-17 iulie 2018.

28906501_1896351160407156_280745571_n.jpg

Ministerul Economiei a finalizat negocierile pentru contractul de asociere cu Damen. Adunarea Generală Extraordinară a Șantierului Naval 2 Mai va aproba termenii și condițiile asocierii.

Vă rugăm, pentru acuratețe, confruntați varianta scrisă disponibilă mai sus cu discursul Ministrului din Plen