MINISTERUL ECONOMIEI

Solutionarea alternativa a litigiilor

Compartimentul pentru Soluționarea alternativă a litigiilor

Tel.: 021 202.53.15

Fax:  021 202.54.73

E-mail: sal@economie.gov.ro


Prezentare departament

Rolul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este desemnat prin lege, să îndeplinească calitatea de autoritate competentă în domeniul soluționării alternative a litigiilor, precum şi ca punct unic de contact cu Comisia Europeană.

Structura de specialitate responsabilă cu îndeplinirea funcţiilor aferente este Compartimentul pentru Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), din cadrul Direcției Juridice și Relații Instituționale.

 

Atribuțiile principale în calitate de autoritatea competentă:

Atribuțiile principale în calitate de punct unic de contact cu Comisia Europeană:

 

 

 

Ce este o entitate SAL?

În România, entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor (entitate SAL) este o structură care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona exclusiv în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

Date de contact ANPC, Direcția de soluționare alternativă a litigiilor

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865

Tel: 021.307.67.69

Fax: 021.314.34.62

Adresă web: https://anpc.ro/articol/935/ce-inseamna-sal

 

Lista entităţilor SAL, la nivel european poate fi accesată și pe platforma europeană de soluţionare online a litigiilor(SOL), site oficial al Comisiei Europene în limba română:

 

 

 

Cadrul legal :