MINISTERUL ECONOMIEI

Resurse minerale neenergetice

c10.jpg
Direcția Resurse Minerale

Mihai Sorin GAMAN - Director

     Telefon: 021 2025123
     Fax:        021 2025101
      Email:    resurse_minerale@economie.gov.ro

Rolul Direcţiei Resurse Minerale este de a sprijini realizarea cu maximă eficienţă a obiectivelor Ministerului Economiei, în domeniul resurselor minerale neenergetice, al cercetării geologice şi a programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a zonelor industriale.

Prezentare departament

Rolul Direcţiei Resurse Minerale este de a sprijini realizarea cu maximă eficienţă a obiectivelor Ministerului Economiei, în domeniul resurselor minerale neenergetice, al cercetării geologice şi a programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a zonelor industriale.

Obiectivele specifice DRM stabilite:


1.    Îmbunătăţirea planificării strategice în domeniul industriei miniere;
2.    Reducerea impactului industriei miniere asupra  mediului;
3.    Dezvoltarea cercetării şi inovării  în domeniul minier;
4.    Dezvoltarea unui management de risc al situaţiilor de urgenţă;
5.    Dezvoltarea durabila a zonelor industriale - Derularea programului de monitorizare post-implementare a Proiectului de Regenerare Socio-Economică;
6.    Realizarea Studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la Sistemul European de Transport al Energiei Electrice – ENTSOE.


                                

Cadru legislativ


Strategii şi programe

Proiecte de acte normative

Manualul de închidere a minelor

Inventar instalaţii de deşeuri miniere

Consiliul tehnico-economic

Listă specialişti atestaţi conform Ordin nr.319/2010

Arhivă

Puteți consulta arhiva acestui departament aflată pe vechiul site minind.ro