GOV.RO

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Resurse minerale neenergetice

c10.jpg
Direcția Resurse Minerale

Telefon: 021 2025123
Fax:        021 2025101
Email:    resurse_minerale@economie.gov.ro

Rolul Direcţiei Resurse Minerale este de a sprijini realizarea cu maximă eficienţă a obiectivelor Ministerului Economiei, în domeniul resurselor minerale neenergetice, al cercetării geologice şi a programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a zonelor industriale.

Prezentare departament

Rolul Direcţiei Resurse Minerale este de a sprijini realizarea cu maximă eficienţă a obiectivelor Ministerului Economiei, în domeniul resurselor minerale neenergetice, al cercetării geologice şi a programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a zonelor industriale.

Obiectivele specifice DRM stabilite:


1.    Îmbunătăţirea planificării strategice în domeniul industriei miniere;
2.    Reducerea impactului industriei miniere asupra  mediului;
3.    Dezvoltarea cercetării şi inovării  în domeniul minier;
4.    Dezvoltarea unui management de risc al situaţiilor de urgenţă;
5.    Dezvoltarea durabila a zonelor industriale - Derularea programului de monitorizare post-implementare a Proiectului de Regenerare Socio-Economică;
6.    Realizarea Studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la Sistemul European de Transport al Energiei Electrice – ENTSOE.                               

 

PROIECTUL "Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat " 

 

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din iulie 2018, Ministerul Economiei este beneficiarul  proiectului ”Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat”  Cod SIPOCA 388.

Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.Proiectul are ca scop adoptarea unei abordări moderne și inovatoare, axată pe facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Simplificarea și sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul resurselor minerale și societăților cu capital de stat.
  2. Elaborarea politicilor publice bazate pe dovezi.

Prin derularea acestui proiect se vizează instruirea și pregătirea personalului din cadrul instuțiilor și autorităților publice și elaborarea unor politici publice în domeniile de referință ale proiectului: resurse minerale non-energetice, respectiv, societăți cu capital de stat.

Rezultatele proiectului:

1.  Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplicat progresiv: 2 acte normative, respectiv cate unul pentru fiecare domeniu de interventie, resurse minerale non-energetice si societati cu capital de stat, publicate in Monitorul Oficial

2.  Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritatile si institutiile publice centrale: Politici publice elaborate în domeniile de referinta ale proiectului: resurse minerale non-energetice si, respectiv, societati cu capital de stat.

3.   Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale îmbunatatite: RP3. 60 de persoane participante la programele de instruire/pregatire, din care, 20 persoane participante la 2 study-visit

Grupul țintă:

60 persoane angajate în cadrul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei: Direcția Resurse Minerale, Direcția Juridică și Relații Instituționale, Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.946.605,45 lei, din care 2.474.463,07 lei finantare nerambursabilă. Perioada de implementare este de 26 luni începând cu data de 16.07.2018, data la care a fost semnat contractul de finanțare.


 

 

 

Strategii şi programe

      1. Strategia minieră a României


      2. Proiectul SIPOCA 388 “ Simplificarea legislaţiei în domeniile resurselor minerale şi societăţilor cu capital de stat”  
      3. Programul anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a minelor
      4Programul geologic la nivel naţional   
      5. Proiectul “Studiul de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la Sistemul          European de Transport al Energiei Electrice – ENTSOE (Joint Operational Programme Romania – Ucraina – Republic of Moldova 2007-2013, MIS-ETC Code 2739)
      6. Proiectul « Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare Socio-Economică «  2005 – 2013 (cofinanţare Banca Mondială, RO-4759)  
      7. Proiectul “Închiderea Minelor şi Atenuarea impactului social” 1999 – 2005 (cofinanţare Banca Mondială, RO-4059)

Proiecte de acte normative

Manualul de închidere a minelor

Inventar instalaţii de deşeuri miniere

Consiliul tehnico-economic  

Listă specialişti atestaţi conform Ordin nr.319/2010

Arhivă

Puteți consulta arhiva acestui departament aflată pe vechiul site minind.ro