GOV.RO

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Politici industriale și competitivitate

industrie.jpg
Politici industriale și competitivitate

Telefon: 021.20.25.149
Fax: 021.20.25.191
Email: politici_industriale@economie.gov.roPrezentare departament

     Direcţia Politici Industriale are rol de sinteză în îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor industriale, pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în concordanţă cu Strategia UE 2020 şi Programul de Guvernare


Industria Metalurgică 
     - siderurgie
     - metalurgie neferoasă

 

Industria Lemnului
    - prelucrarea lemnului
     - mobilier

 

Industria Chimică
     - prelucrarea țițeiului
     - produse farmaceutice
     - produse chimice
     - cauciuc  si mase plastice  


Industria Celulozei și Hârtiei
     -  hârtii
     - cartoane


Industria Construcțiilor de Mașini
     - construcții metalice
     - mijloace de transport
     - mașini și echipamente


Reciclarea Materialelor
     - deșeuri feroase
     - deșeuri neferoase
     - deșeuri hârtii-cartoane
     - deșeuri mase plastice 
     - deșeuri sticlă
     - deșeuri cauciuc
     - deșeuri textile


Industria Electrotehnică, Electronică și Mecanică Fină
     - tehnică de calcul
     - mașini și aparate electrice
     - echipamente comunicații
     - aparatură medicală
     - mecanică fină


Industria Materialelor de Construcții
     - ciment, var
     - sticlă și articole din sticlă
     - geamuri
     - ceramică de menaj
     - ceramică de construcții


Industria Textile – Pielărie
     - textile, confecții
     - pielărie încălțăminte 


Proiectul Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” – Cod SIPOCA 605


Titlul proiectului: “Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” – Cod SIPOCA 605.

Scopul proiectului: Consolidarea capacității Ministerului Economiei de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează.

Obiectivele proiectului:

  1. Punerea la dispoziția Ministerului Economiei a instrumentelor necesare în vederea elaborării, implementării și monitorizării Strategiei Naționale de Competitivitate
  2. Extinderea sferei de aplicație a Atlasului Economic al României către zona utilizatorilor din afara Ministerului Economiei
  3. Dezvoltarea competențelor angajaților Ministerului Economiei în domeniul politicilor publice.

Durata proiectului: 30 luni, începând cu data de 04 martie 2019

Valoarea proiectului:  10.483.615,01 lei
Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7"


sipoca 7.png
În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei est beneficiarul  proiectului  “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei – Cod SIPOCA7”.

     Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

     Scopul proiectului: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.

  Proiectul DanuBioValNet  Parteneriat între clustere pentru stimularea eco-inovării prin dezvoltarea unei rețele comune, cu valoare adăugată, pentru Regiunea Dunării

Picture1.jpg

   Obiectivele proiectului:   Principalul obiectiv al proiectului este realizarea unei platforme comune a cărei funcționare va continua după finalizarea acestuia. Se va dezvolta o foaie de parcurs intitulată "Către o industrie bio în Regiunea Dunării". Printre altele, se vor desfășura 3 acțiuni pilot care reprezintă 3 lanțuri valorice diferite în industriile bio, prin care vor fi conectate și se vor consolida zonele industrializate și cele rurale și care vor constitui un model pentru implementarea ulterioară a acestui gen de rețele pentru toate țările din Regiunea Dunării. 

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019 (30 de luni)

Programul de creștere a competitivității produselor industriale  

competitivitate.jpg

   
  Ministerul Economiei sprijină, prin Programul de creștere a competitivității industriale,  dezvoltarea   durabilă a întreprinderilor din industria prelucrătoare prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care are ca scop creșterea competitivității produselor  industriale realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană


Informații utile


ANUNŢ IMPORTANT

Potrivit Art. 31 din Legea  nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30.10.2015, a fost abrogată Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu noua reglementare, Legea nr. 249/2015, nu mai există obligativitatea înscrierii la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului pe LISTA operatorilor economici, autorizaţi, care valorifică deşeuri de ambalaje sau le incinerează în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.

LISTA existentă până la ceastă dată va mai fi menţinută pe site, în scop informativ, dar fără a se mai opera înscrieri sau reconfirmări.

RĂMÂNE valabilă obligativitatea înscrierii la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a operatorilor economici, autorizaţi, care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, conform Art. 15 alin.2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Comunicări ale Comisiei Europene

Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel al CE - FCCO

Proiecte europene


Arhivă

Puteți consulta arhiva acestui departament aflată pe vechiul site minind.ro