MINISTERUL ECONOMIEI

Anunț în atenția acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A - 28.02.2017

 

Anunt SNTGN Transgaz SA - 28.02.2017.jpg    În atenția acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

    Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011    privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu        modificări  și completări prin Legea nr. 111/2016,

 În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor  publice,

 

  Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează în  data de 13.03.2017 ora 13:00, la sediul Ministerului Economiei, din Calea  Victoriei nr. 152, sector 1, București, consultări cu acționarii S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din     capitalul social  al societății*, în vederea finalizării scrisorii de așteptări și punerii  de acord asupra principalelor așteptări ale autorității publice tutelare și  acționarilor, cu privire la evoluția  pe următorii patru ani de activitate a societății.

 Proiectul scrisorii de așteptări elaborat de către Ministerul Economiei poate fi  consultat la sediul ministerului, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București  până la data de 10.03.2017, ora 14:00, precum și la sediul S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A., din Mediaș, p-ța C. I. Motaș nr.1, până la data de 10.03.2017  ora 14:00.