MINISTERUL ECONOMIEI

Analiză diagnostic pentru Documentul de Politică Industrială din cadrul proiectului: « Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei », Cod SIPOCA: 7